601 66 10 10

Szkolenia

Firma przeprowadza szkolenia osób w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi:

  • typu - Ż I na żurawie wieżowe
  • typu - Ż II na żurawie samochodowe

Oferujmy również możliwości doszkolenia się na naszych żurawiach dla osób posiadających uprawnienia.